Organizácia a riadenie strojárskej výroby / Organizáci zahl. - Alfa, Bratislava, 1977.
65 - organizácia - riadenie - riadenie výroby - výroba - výroba strojárska - prostredie - prostredie pracovné - hluk - čas - čas pracovný - produktivita - produktivita práce
vožná K83095 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ