Slovensko na ceste do neznáma / Slovensk zahl. - Inštitút pre verejné otázky, Bratislava, 2003.
Edícia Slovensko v pohybe
ISBN 80-88935-56-3
Slovensko - systémy politické - systém právny - trh práce európsky - zamestnanosť - prostredie životné - práva ľudské - menšiny národnostné - 32 - identita národná - kultúra národná - systém ústavný - štát - správa verejná - decentralizácia - vývoj demografický - zdravotníctvo - médiá - technológie informačné - technológie komunikačné - vzdelanosť - kriminalita - vývoj regionálny - spoločnosť občianska
voľná K95465 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ