Perieme a čistíme v domácnosti / Jaroslav Zemanovič - Alfa, Bratislava, 1979.
648 - príručky - príručky praktické - pranie - prostriedky pracie - čistenie - čistenie chemické - škvrny - textil
vožná K59343 D
vožná K59344 D
vožná K59347 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ