Fit či ne Fit / Covert Bailey , Milica Aujeská prel. - Open Windows, Bratislava, 1992.
ISBN 80-85741-00-8
obezita - diéty - stravovanie - výživa zdravá - tuky - cvičenia telesné - aerobik - svaly - metabolizmus - vlákniny - pôst - chudnutie - starostlivosť o telo - 613.2 - výživa
voľná K85508 D
voľná K85509 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ