Opatrovanie ťažko chorých a umierajúcich : tendencie, fakty, problémy / Kay Blumenthal-Barby , kol prel. - Osveta, Martin, 1988.
Edícia Zdravie všetkým
opatrovanie - opatrovateľstvo - umieranie - smrť - úmrtnosť - starostlivosť o chorých - starostlivosť o umierajúcich - dieťa umierajúce - domovy dôchodcov - 616-083
voľná K80215 D
voľná K80216 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ