Čo s nemŕtvymi? / John Ajvide Lindqvist , Mária Bratová prel. - Marenčin PT, Bratislava, 2011.
ISBN 8-80-8114-090-7
literatúra švédska - romány napínavé - romány mysteriózne - mŕtvi
vypožičaná K102162 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ