Musím vám niečo povedať / Regan Hofmann , Alica Baloghová prel. - Evitapress, Bratislava, 2011.
Edícia Svetovky
ISBN 8-80-89452-23-1
literatúra americká - HIV - príbehy skutočné - romány životopisné - AIDS
voľná K102163 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ