Organizace zdravotnictví / Emil Makovický , Karel Záruba prel. - Avicenum, Praha, 1975.
614 - učebnice stredných zdravotníckych škôl - zdravotníctvo - organizácia zdravotníctva - starostlivosť o zdravie - pojmy zdravotnícke - normy zdravotnícke - výchova - vzdelávanie - ústavy liečebné - nemocnice - hygiena - starostlivosť preventívna - štatistika - vývoj populačný - ROH - SZM - ČČK-Československý červený kríž - výchova zdravotná
voľná K42562 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ