Zdravotnícka branná príprava / Jozef Dubina , Jiří Holub , Jiří Jandečka , Jozef Dubina prel. - Osveta, Martin, 1975.
Edícia Učebnice pre stredné zdravotnícke školy
614 - učebnice stredných zdravotníckych škôl - výchova branná - zdravotníctvo - pojmy zdravotnícke - evakuácia obyvatežstva - obrana civilná - vojna - starostlivos o zranených - ochrana protiatómová - zbrane jadrové - choroby z ožiarenia - liečenie - hygiena - ochrana protichemická - látky otravné - látky bojové - pomoc prvá - ochrana protibiologická - pomoc prvá na bojisku - vojská
vožná K43008 D
vožná K48127 D
vožná K48128 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ