Sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva : Kompendium / Emil Makovický , kol - Osveta, Martin, 1978.
Edícia Edícia pre postgraduálne štúdium lekárov
zdravotníctvo - organizácia zdravotníctva - lekárstvo - lekárstvo sociálne - učebnice vysokoškolské - starostlivosť o zdravie - starostlivosť preventívna - štatistika v zdravotníctve - 614 - štatistika demografická v zdravotníctve - pohyb obyvateľstva - populácia - dejiny zdravotníctva - výchova zdravotná - ČČK-Československý červený kríž - hygiena - ústavy liečebné - nemocnice - dôchodok invalidný - služby pohotovostné - kúpele - transplantácie - farmácia - poistenie nemocenské - zabezpečenie sociálne - zdravotníci - veda lekárska - výskum lekársky
voľná K53445 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ