Na slovíčko, pán doktor! : Nevyslovené problémy pacientov / Horst Hagen , Wally Hagen , Rainer Hummert , Ján Domok prel. - Fontana Kiadó, ›amorˇn, 1992.
ISBN 80-900492-5-7
614 - zdravotníctvo - vzťahy pacient-lekár - otázky zdravotné - zdravie - kontrola lekárska - operácie - narkóza - reuma - rakovina - choroby - fajčenie - choroby kardiovaskulárne - dôvera lekárovi
voľná K85348 D
voľná K85349 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ