Chystáte sa k lekárovi? / Milan Beniak - Osveta, Martin, 1988.
Edícia Zdravie všetkým
614 - zdravotníctvo - dôvera lekárovi - choroby - prevencia chorôb - zdravie - hygiena - choroby prenosné - ČČK-Československý červený kríž - starostlivosť lekárska - starostlivosť preventívna - pomoc prvá - neschopnosť pracovná - starostlivosť ambulantná - invalidita - pacienti - liečba kúpeľná - ústavy dojčenské - domovy detské - jasle - služby sociálne - lieky - pomôcky zdravotnícke - pomôcky ortopedické - akupunktúra - biopsia - adopcia - akupunktúra - alkoholizmus - diabetes - fajčenie - hospitalizácia - imunológia - punkcia lumbálna - málokrvnosť - očkovanie - pitva - obezita - tomografia - dôchodok - výchova zdravotná - osvojenie
voľná K79489 D
voľná K79490 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ