Dejiny kúpežov a kúpežníctva na Slovensku / Ján Mulík - Osveta, Martin, 1981.
615.83 - kúpele - kúpele slovenské - kúpežníctvo - dejiny kúpežov - voda - voda liečivá - voda minerálna - plniarne vôd
vožná K62271 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ