Zápisky o vojne v Galii / Gaius Iulius Caesar , Jozef Hrabovský prel. - Tatran, Bratislava, 1966.
Edícia Svetoví klasici
937 - Caesar, Gaius Iulius (100-44 p.n.l.) - Galia - vojna Galská - výpravy - výpravy vojnové - výpravy Caesarove - antika - Rím
vožná K49709 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ