Kapitoly z muzikoterapie / Arne Linka - Gloria, Rosice u Brna, 1997.
ISBN 80-901834-4-1
615.85 - muzikoterapia - druhy muzikoterapie - terapia - rehabilitácia - rekonvalescencia - muzikopatogénia/poškodenie hudbou/ - účinky hudby - autoterapia - heteroterapia - komunikácia muzikoterapeutická - muzikobalneoterapia
K91129 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ