V mene spravodlivosti / Raffaele Cantone , Diana Farmošová prel. - Kalligram, Bratislava, 2011.
ISBN 8-80-8101-454-3
literatúra talianska - romány autobiografické - mafia talianska - Neapol - romány napínavé
vožná K102181 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ