Organizácia zdravotníctva / Imrich Hatiar - Osveta, Martin, 1989.
Edícia Učebnice pre stredné zdravotnícke školy
614 - zdravotníctvo - organizácia zdravotníctva - starostlivosť o zdravie - pojmy zdravotnícke - Československo - starostlivosť zdravotná - normy zdravotnícke - hygiena - starostlivosť preventívna - starostlivosť ústavná - starostlivosť ambulantná - služby zdravotné - zdravotníci - starostlivosť o pracovníkov - populácia - výchova zdravotná - učebnice stredných zdravotníckych škôl
voľná K80613 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ