Archeológia : Odkrývanie tajomstiev minulosti / Kate Santon , Vladimír Varsik prel. - Slovart, Bratislava, 2009.
ISBN 8-80-8085-618-2
902 - archeológia - výskum archeologický - vykopávky - objavy archeologické - Pompeje - Altamira - Atény - Delfy - doba bronzová - doba ľadová - doba železná - Etruskovia - Gilgameš - tabuľky hlinené - cesta hodvábna - Inkovia - maliarstvo jaskynné - Jericho - Karnak - archeológia letecká - vraky lodí - Mykény - neolit - Otzi - paleolit - pyramídy - Rím - Téby - armáda terakotová - Údolie kráľov - umenie skalné - Venuša - Vikingovia - zbrane - zvitky od Mŕtveho mora
voľná K102222 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ