Kult liekov : Recept na nežiaduce účinky a smrť / John Virapen , Eva Budjačová prel. - Slovart-Print, Bratislava, 2011.
ISBN 8-80-8112-126-5
literatúra švédska - príbehy pravdivé - príbehy skutočné - priemysel farmaceutický - lieky - účinky nežiaduce
Voľné pokračovanie Nežiaduci účinok:Smrť
voľná K102233 D
voľná K102234 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ