Príručka Európskej únie / Zoltán Horváth , Judita Kramerová prel. - Zastúpenie Európskej komisie v SR, Bratislava, 2004.
ISBN 80-89102-09-3
341.176 - Európska únia - dejiny - vývoj - štruktúra - rozpočet - legislatíva - právo - trh - hospodárstvo - politika - politika sociálna - kultúra
vožná K95487 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ