Slobodné 90. roky / Juraj Šebo - Marenčin PT, Bratislava, 2011.
ISBN 8-808114-076-1
394 - roky 90-te - Bratislava - osobnosti slovenské - život spoločenský - život verejný - architektúra - móda - kultúra - Slovensko - sloboda
voľná K102237 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ