Ako vychováva dievčatá / James Dobson - Porta libri, Bratislava, 2011.
ISBN 8-8089067-63-3
výchova - výchova rodinná - výchova dievčat - puberta - adolescencia - rodičia - otec - médiá - vplyv médií - technológie informačné - vplyv technológií - priatežstvo - 37
vožná K102245 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ