Celostný manažment : Globalizácia / Ján Porvazník - Sprint dva, Bratislava, 2011.
ISBN 8-80-89393-58-9
manažment celostný - globalizácia - rozvoj vedecko-technický - vzdelávanie - motivácia - metódy výchovné - spôsobilosť manažérska - riadenie - informácie - vlastnosti kognitívne - vlastnosti kreatívne - tvorivosť - kreativita - kognitivita - temperament - somatika - stres - výkonnosť pracovná - 339 - výživa - životospráva - manažment časový - manažment osobný - sebauplatnenie - sebavzdelávanie - time manažment - komunikácia - rozhovory efektívne - efektívnosť - práca tímová - manažment tímový - programy motivačné - tím - porady - história manažmentu - behaviorizmus - škola pragmatická - manažment empirický - hodnotenie pracovníkov - odmeňovanie
voľná K102250 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ