Ekonómia pre technikov / Ľudmila Fabová - Iura Edition, Bratislava, 2011.
Edícia Ekonómia
ISBN 8-80-8078-404-1
330 - ekonómia - ekonómia pre technikov - pojmy ekonomické - vývoj ekonomický - ekonómia normatívna - ekonómia pozitívna - mikroekonómia - makroekonómia - výroba - trh - mechanizmus trhový - dopyt - ponuka - rovnováha trhová - konkurencia trhová - podnikanie - podniky - riziko podnikateľské - podnikanie malé - podnikanie stredné - živnosť - spoločnosti obchodné - spoločnosť komanditná - spoločnosť s ručením obmedzeným - spoločnosť akciová - združovanie podnikov - faktory výrobné - majetok podnikový - náklady - ceny - daň z pridanej hodnoty - hospodárenie podniku - financovanie podnikov - úspory - spotreba - investície - peniaze - bankovníctvo - ekonomika trhová - papiere cenné - burzy - trh kapitálový - nezamestnanosť - trh práce - inflácia - rast ekonomický - cyklus ekonomický - politika hospodárska - obchod medzinárodný - globalizácia - bilancia platobná - systém menový - integrácia ekonomická - - banky - dôchodok - fúzie - spoločnosť holdingová - kalkulácia - sila pracovná - produktivita práce - služby - rozpočet štátny - valuty - zásobovanie - zisk
voľná K102253 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ