Jak překonat hazard : Prevence, krátká intervence a léčba / Karel Nešpor - Portál, Praha, 2011.
ISBN 8-80262-0009-3
hazard - gamblerstvo - hráčstvo patologické - liečba - techniky relaxačné - recidíva - farmakoterapia - terapia rodinná - vzťahy deštruktívne - hazard detský - hazard seniorský - prevencia - psychoterapia - pomôcky terapeutické - hry hazardné - internet - látky návykové - dotazníky osobnostné - 364
voľná K102258 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ