Ochrana a využívanie prírodných zdrojov / Eva Chmielewská - Epos, Bratislava, 2011.
ISBN 8-808057-846-6
502 - ochrana životného prostredia - zdroje prírodné - suroviny nerastné - železo - hliník - olovo - zinok - suroviny nerudné - diamanty - bentonit - fosfáty - síra - azbest - halit - ropa - zeolity - ovzdušie - pôda - žiarenie mimozemské - otepľovanie globálne - ekosystém - voda - energia vodná - elektrárne vodné - rastlinstvo - rastliny plané - živočíšstvo - domestikácia - výroba živočíšna - lov - poľovníctvo - sokoliarstvo - rybolov - akvakultúra - biomasa - Slnko - fotovoltaika/el. prúd z piesku - systémy solárne - vietor - energia geotermálna - vrty geotermálne
voľná K102260 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ