Pavučina závislosti : Alkoholismus jako nemoc a možnosti efektivní léčby / Jiří Heller , Olga Pecinovská - Togga, Praha, 2011.
ISBN 8-80-87258-62-0
178 - alkoholizmus - závislosť alkoholová - závislosť - závislosť na jedle - látky návykové - liečba - mládež riziková - prevencia
voľná K102261 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ