Desaťročie Slovenskej republiky : (Venované jubileu štátnej samostatnosti) / Natália Rolková zost. - Matica slovenská, Martin, 2004.
ISBN 80-7090-763-0
321.01 - politika - hospodárstvo - spoločnosť - kultúra - vzťahy medzinárodné - legislatíva - práva ľudské - Slovenská republika (1993-2003) - národnosti - voľby - rozvoj - rozvoj regionálny - Súd ústavný - moc súdna - menšiny národnostné - etnikum - politika jazyková - Rómovia - organizácie neziskové - žurnalistika - systém školský - korupcia - kriminalita - bezpečnosť - integrácia európska - Gabčíkovo - systém právny - samosprávy - politika regionálna - politika sociálna - vývoj demografický - starnutie - samospráva miestna
voľná K95491 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ