Telesné postižení jako fenomén i životní realita : Diskurzivní pohledy na tělo, tělesnost, pohyb, člověka a tělesné postižení / Libor Novosad - Portál, Praha, 2011.
ISBN 8-80-7367-873-9
376 - pedagogika špeciálna - postihnutí telesne - handicap - postihnutí zdravotne - somatopédia - antropológia filozofická - bytie - tvorivosť - filozofia bytia - telo ľudské - duša - bolesti - výchova - filozofia výchovy - život s postihnutými - postihnutie vrodené - postihnutie získané - typológia postihnutia - komunikácia postihnutých - rehabilitácia - tvorivosť - komunikácia s postihnutými
voľná K102270 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ