Učebnice evropské integrace / Lubor Lacina , Jan Ostřížek - Barrister & Principal, Brno, 2011.
ISBN 8-80-87474-31-0
339 - učebnice vysokoškolské - integrácia - integrácia európska - história - integrácia ekonomická - únia colná - trh spoločný - obchod voľný - - inštitúcie EÚ - parlament európsky - Rada Európy - legislatíva - prostredie životné - doprava - energetika - bezpečnosť medzinárodná - zdravie - kultúra - ruch cestovný - ochrana civilná - pomoc humanitná - rozpočet EÚ - Česká republika - europoslanci - členstvo v EÚ - budúcnosť EÚ - banka - banka centrálna európska - banka európska
voľná K102271 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ