Verejná správa a správne právo / Peter Škultéty - Veda, Bratislava, 2011.
ISBN 8-80-224-1203-2
34 - právo správne - poriadok právny - správa verejná - správa štátna - samosprávy - inštitúcie verejnoprávne - subjekty správneho práva - veda správna - kontrola - správa policajná - prostriedky donucovacie - zložky polície - správa zdravotníctva - starostlivosť zdravotná - správa školstva - samospráva školská - školy vysoké - samospráva miestna - správa štátna - samospráva územná - poisťovne zdravotné - celky samosprávne - polícia
voľná K102272 D
voľná K103201 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ