Jazýček môj, ohýbaj sa! / Jozef zo Senc , Jozef zo Senc ilustr. - SLNCE, Senec, 1997.
ISBN 80-967297-2-1
literatúra slovenská - poézia - riekanky
vožná K90351 ML
vožná K91230 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ