Veršíky pre najmenších / Zsuzsa Füzesi , Pavol Štefánik prebásnil - Junior, Bratislava, 1995.
ISBN 80-7146-357-4
literatúra maďarská - poézia - básne pre deti - riekanky
voľná K88349 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ