Tá láska, láska.... : Výber slovenskej žúbostnej poézie / Pavel Bunčák zost. - Q111, Bratislava, 133.
ISBN 80-85401-45-2
literatúra slovenská - poézia slovenská - poézia žúbostná
vožná K88510 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ