Joga svetlo poznania / Zdena Bronislawská , A. Flochová prel. - Alfa, Bratislava, 1991.
ISBN 80-05-00840-6
615.85 - jóga - výživa zdravá - diéta - cvičenia duševné - cvičenia telesné - gymnastika - lotos - tantra
vožná K83883 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ