Kniha o zdravom životnom štýle / Vernon W. Foster , Šárka Mišíková prel., Milan Ostrodický prel. - Advent Orion, Martin, 1996.
ISBN 80-88719-50-X
613.4 - štýl životný - starostlivosť o telo - odpočinok - spánok - pohyb - voda - káva - dýchanie - stres - jedlo - výživa zdravá - hygiena duševná - imunita - kúpele liečivé - kúry odtučňovacie - prevencia - relaxácia - sebavedomie - starnutie - trávenie - tuky
Séria New Start
voľná K90809 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ