Veľká farebná obrazová kuchárka / Jana Horecká , Dušan Tichý - Tlačiarne SNP, Martin, 1990.
ISBN 80-85186-03-9
641.5 - knihy - knihy kuchárske - recepty - recepty kuchárske - kuchyňa - kuchyňa medzinárodná
voľná K82638 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ