Príprava jedál : Technológia pre 1., 2. a 3.roč.OU a UŠ kuchár / Eduard Brhlík , Juraj Romaňuk - Slovenské pedagogické nakladatežstvo, Bratislava, 1969.
641 - učebnice - technológia - technológia kuchárska - receptúry - recepty - postupy - postupy technologické - postupy výrobné - kuchyňa - kuchyňa medzinárodná
vožná K28576 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ