Prvá kuchárska kniha : v slovenskej reči / Ján Babilon - Tatran, Bratislava, 1989.
ISBN 80-222-0119-7
641.5 - knihy - knihy kuchárske - recepty - recepty kuchárske - cukor - múčniky - varenie - pečenie - huby - korenie
K81114 D
vožná K81115 D
K81116 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ