Kniha o zdraví a nemoci / Knih zahl. - Státní zdravotnické nakladatelství, Praha, 1959.
vznik života - vývoj človeka - choroby - choroby nákazlivé - choroby pohlavné - TBC - reumatizmus - alkoholizmus - fajčenie - nádory - choroby kožné - choroby z povolania - pomoc prvá - úrazy - zdravie - 613 - starostlivosť o zdravie
voľná K9395 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ