Muškárenie / Vladimír Lacko - Príroda, Bratislava, 1980.
639.2 - rybárstvo - chov - chov rýb - lov - lov rýb - muškárenie - ryby - ryby sladkovodné - rady - rady praktické - rybárstvo športové
vožná K60963 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ