Odkliata panna a iné : To ona v onom tichu súčasťou tejto zeme bude už / Julo Zborovjan - Východoslovenské vydavateľstvo, Ko¨ice, 1981.
literatúra slovenská - poézia slovenská
voľná K63215 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ