Homeopatie : jak se můžeme sami léčit / Vera Rosivalová , kol prel. - Pictus, Bratislava, 1992.
ISBN 80-7128-005-4
615.85 - homeopatia - liečenie prírodné - lieky homeopatické - akupunktúra - kineziológia - neuroterapia - baktérie - vírusy - sebaliečenie
vožná K85245 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ