Stabilita a stabilizácia liečiv / Ladislav Zathurecký , Ludvík Rybáček , Ludvík ml. Rybáček - Osveta, Martin, 1971.
Edícia Farmaceutická edícia
615.2 - farmakológia - liečivá - stabilizácia liečiv - hydrolýza - oxidácia - stabilita liečiv - obaly - korok - roztoky - injekcie - tabletky - drogy - masti - starnutie liečiv
vožná K37356 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ