Umění přežít / Harald Kruse , Leo Kustoš prel. - Magnet-Press, Praha, 1994.
ISBN 80-85434-99-7
príručky praktické - situácie kritické - situácie naliehavé - situácie záťažové - výbava pohotovostná - odev - ochrana ľudí - ochrana zdravia - ochrana pred bleskom - požiare - jedy - katastrofy - záplavy - starostlivosť o telo - hygiena osobná - výživa - práca s mapou - orientácia v prírode - zajatie - čítanie stôp - panika - signály núdzové - prístrešia núdzové - uzly - prekážky terénne - stroskotanie - katastrofy lodné - 613
voľná K87196 D
voľná K87197 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ