Pokroky ve farmacii / Pokrok zahl. - Avicenum, Praha, 1978.
615.1 - farmakológia - liečivá - lieky - vitamín K - steroidy - barbituráty
vožná K58863 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ