Akutní otrava kysličníkem uhelnatým / Miloslav Ševčík - Avicenum, Praha, 1975.
615.9 - toxikológia - kysličník uhožnatý - výskyt - intoxikácia - otravy - následky po otrave - pomoc prvá
vožná K42990 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ