Liečivé látky a ich metabolity v analýze / Ladislav Faith , Otto Helia - Osveta, Martin, 1987.
Edícia Edícia pre postgraduálne štúdium lekárov
farmácia - toxikológia - liečivá - jedy - otravy - závislosť drogová - závislosť lieková - hypnotiká - barbituráty - narkotiká - sedatíva - psychofarmaká - hormóny - antibiotiká - metódy elektrochemické - metódy spektrálne - analýzy rontgenová - rádioimunoanalýza - technika výpočtová - polarografia - separácia látok - 615.1
voľná K76446 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ