Fytoterapia pre lekárov / Karol Mika - Osveta, Martin, 1991.
Edícia Edícia pre postgraduálne štúdium lekárov
ISBN 80-217-0349-0
615.32 - fytoterapia - liečivá - liečivá rastlinné - rastliny liečivé - fytoterapia v medicíne - choroby - účinky vedľajšie - fytoprofylaxia - drogy rastlinné - intoxikácia - epilepsia - choroby duševné - neuróza
voľná K85191 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ