Chováme kury, morky, perličky a prepelice / Vladimír Malík , Bernardína Malíková - Príroda, Bratislava, 1983.
636.5 - chov - chov hydiny - sliepky - morky - perličky(hydina) - prepelice - hydina - hydina hrabavá - recepty - recepty kuchárske - vajcia
vožná K66439 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ